สมาชิกปรบมือให้กับสาขาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ของ Academy: “ศิลปะและวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องซึ่งกันและกัน”

สาขาใหม่นี้ประกอบด้วยบุคคลประมาณ 400 คน ซึ่งก่อนหน้านี้จัดอยู่ในประเภท Members-at-Large ซึ่งรวมถึง CTO, ผู้ประสานงานการแสดงผาดโผน และนักวาดสี สมาชิกขนาดใหญ่ของAcademy of Motion Picture Arts and Sciencesกำลังชื่นชมกับข่าวเมื่อวันศุกร์ที่พวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ ประกอบด้วยบุคคลประมาณ 400 คนซึ่งก่อนหน้านี้จัดอยู่ในประเภท Members-at-Large...