พรีเมียมคาร์บอนเครดิตโคลอมเบีย

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนขนาดใหญ่เพิ่งได้รับไฟเขียวให้ขายคาร์บอนเครดิต โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนบนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของโคลอมเบียกำลังได้รับคาร์บอนเครดิตจำนวนมากสำหรับงานของโครงการ ซึ่งการขายโครงการดังกล่าวจะช่วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าของระบบนิเวศอันมีค่านี้ โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ใช้กลไกใหม่ในการหารายได้ที่เรียกว่าบลูคาร์บอนเครดิต ซึ่งปูทางให้ผู้อื่นสร้างรายได้จากโครงการอนุรักษ์ชายฝั่ง คาร์บอนเครดิตตามคำนิยามหมายถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันที่ดูดซับหรือป้องกันไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ คาร์บอนเครดิตสามารถขายได้ในราคาตั้งแต่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงมากกว่า 15 ดอลลาร์ในตลาดคาร์บอนเครดิต และโดยทั่วไปแล้วบริษัทต่างๆ จะซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยมลพิษ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Apple ดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Conservation International ร่วมกับสถาบันวิจัยทางทะเลและชายฝั่งของโคลอมเบีย มูลนิธิ Omacha...