เผชิญกับการล็อกดาวน์ในทะเล

แรงงานประมงข้ามชาติถูกกีดกันไม่ให้เข้าเทียบท่า ขาดการเข้าถึงทางการแพทย์ และถูกควบคุมดูแลเพียงเล็กน้อย ต้องเผชิญกับการถูกทารุณกรรมและความเปราะบางเนื่องจากการปิดเมืองเนื่องจากโรคระบาด Aung Aung คุ้นเคยกับการเดินทางไกลในทะเล การไม่ได้เจอครอบครัวเป็นเวลาหลายสัปดาห์เป็นกิจวัตรปกติของเขา เมื่ออายุ 13 ปี อ่อง อ่องย้ายจากเมียนมาร์บ้านเกิดของเขา (หรือที่รู้จักในชื่อพม่า) มาอยู่ที่ระนอง ประเทศไทย เพื่อทำงานในเรือประมงในทะเลอันดามัน ปัจจุบันอายุ 28 ปี ทริปตกปลาทั่วไปหมายถึง 25 วันติดต่อกันในทะเลกับลูกเรืออีก...